• صنایع حفاظتی آرامیس گستر ایمن سازه تنها تولید کننده فنس و نرده جوشی در شمال غرب کشور
  • آرامیس حس خوب امنیت
  • صنایع حفاظتی آرامیس گستر ایمن سازه تنها تولید کننده فنس و نرده جوشی در شمال غرب کشور صنایع حفاظتی آرامیس گستر ایمن سازه تنها تولید کننده فنس و نرده جوشی در شمال غرب کشور

سیم تیغ دار حلقوی

اين نوع سيم تيغدار(سیم تیغ دار حلقوی) به دليل خاصيت فنری مفتول آلياژی خاص بکار برده شده و نيز تلفيق بست هايی با فواصل و نظم دقيق ٬ ظاهری بسيار شکيل و زيبا دارد و با وجود ظاهر زيبا از قدرت بازدارندگی فوق العاده ای برخوردار می باشد .

 
 

بازگشت